Privacyverklaring

Wij dragen zorg voor de privacy van bezoekers van onze website en van onze klanten. Hierdoor kiezen wij ervoor om de persoonlijke informatie die u ons verschaft zo zorgvuldig en vertrouwelijk mogelijk te verwerken.

Verwerkingsverantwoordelijke
Ruiten Troef Schoonmaakorganisatie B.V.
Hoorn 368
2404 HL ALPHEN AAN DEN RIJN

KVK-nummer: 65742834

Privacybeleid
Wij, als Ruiten Troef Schoonmaakorganisatie B.V. zijnde, respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en van onze cliënten. Daarom hebben wij een privacybeleid  dat in overeenstemming is met de Algemene Verordening gegevensbescherming 2016/679. Op basis hiervan behandelen wij de persoonlijke informatie die je ons verschaft zorgvuldig en persoonlijk.

Door het bezoeken van de website van Ruiten Troef Schoonmaakorganisatie B.V. en door gebruik te maken van de diensten die Ruiten Troef Schoonmaakorganisatie B.V. aanbiedt, verwerken we jouw gegevens overeenkomstig de voorwaarden zoals in dit privacy statement opgenomen. Dit privacy statement is van toepassing op alle dienstverlening van Ruiten Troef Schoonmaakorganisatie B.V.

Persoonsgegevens
De persoonsgegevens die wij gebruiken om je te kunnen helpen zijn jouw volledige naam, e-mailadres, telefoonnummer, NAW-gegevens, geboortedatum en alarmcodes.

Doeleinden en gronden van verwerking persoonsgegevens
Om je verder te helpen is het noodzakelijk om enkele persoonsgegevens van je te gebruiken. Verder verzamelen wij ook gegevens van het gebruik van je computer waardoor wij een optimale service kunnen bieden. Hieronder vermelden wij onze doeleinden.

Doeleinden en gronden:

  • Verwerken van persoonsgegevens van klanten en opdrachtgevers en tegenpartijen van opdrachtgevers teneinde opdrachten uit te kunnen voeren (en te verbeteren) en informatie te verstrekken inhoudende de dagelijkse zorg voor een representatieve, schone en motiverende werkomgeving;
  • De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen;
  • Verwerken van persoonsgegevens van leveranciers, klanten en opdrachtgevers en tegenpartijen van opdrachtgevers teneinde de (financiële) administratie te voeren;
  • Verwerken van personeelsgegevens teneinde de personeelsadministratie te kunnen voeren.

Je gegevens worden ook verwerkt voor statistische doeleinden, zoals onderzoek naar het gebruik van de website, zodat Ruiten Troef Schoonmaakorganisatie B.V. in staat is de gebruiksvriendelijkheid van de website te verhogen.

Sociale media
Indien je met ons communiceert via één van onze social mediapagina’s, ontvangt Ruiten Troef Schoonmaakorganisatie B.V. je persoonsgegevens waaronder je (gebruikers)naam, je telefoonnummer, je woonplaats en je geboortedatum. Alle gegevens worden opgeslagen die Ruiten Troef Schoonmaakorganisatie B.V. middels de communicatie via social mediapagina’s ontvangt, bijvoorbeeld je NAW-gegevens. Deze gegevens worden gebruikt ter uitvoering van de overeenkomst.

Persoonsgegevens verstrekken aan derden in de Europees Economische Ruimte

Indien het noodzakelijk en verenigbaar is met het doel waarvoor je gegevens reeds verzameld zijn, kunnen je persoonsgegevens worden verstrekt aan derden ter uitvoering van de overeenkomst. Dit is enkel in het geval indien wij je met je uitdrukkelijke akkoord doorverwijzen aan een derde partij of ter uitvoering van de overeenkomst. Deze derde partijen kunnen een externe partij of een administratiekantoor zijn waarmee wij samenwerken om de financiële dienstverlening te verbeteren ter uitvoering van de overeenkomst.

Bewaartermijn
Ruiten Troef Schoonmaakorganisatie B.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. In sommige gevallen zullen wij je persoonsgegevens dienen te bewaren ter voldoening aan de op ons rustende wettelijke bewaarplichten.

Recht op inzage, correctie en verwijdering van gegevens

Je hebt het recht tot inzage van je persoonsgegevens en het recht tot rectificatie (corrigeren) van je persoonsgegevens indien deze onjuist of onvolledig zijn. Daarnaast heb je ook het recht om je persoonsgegevens te laten wissen. Hiervoor dien je contact op te nemen met Ruiten Troef Schoonmaakorganisatie B.V., dit kan via info@ruiten-troef.nl.

Beveiliging
Om je persoonsgegevens zorgvuldig te beheren heeft Ruiten Troef Schoonmaakorganisatie B.V. beveiligingsmaatregelen getroffen. Het betreft zowel organisatorische als technische maatregelen om de gegevens van onze leden te beveiligen tegen verlies en/of onrechtmatige verwerking. Onze website is beveiligd met het SSL-certificaat. Ruiten Troef Schoonmaakorganisatie B.V. heeft maatregelen getroffen om de IT-systemen veilig te kunnen gebruiken. De ruimtes waar je gegevens worden opgeslagen zijn beveiligd.

Wijziging privacyverklaring.
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring te allen tijde te wijzigen.

Laat Ruiten Troef u terugbellen

Anderen over Ruiten Troef

Wij hebben in Ruiten Troef een partner die door hun specialisatie op bijzondere wijze ons bijstaat. Voor reguliere taken maar ook voor snel inzetwerk schakelen ze bijzonder snel en goed.

Partner waar je op kan bouwen en vertrouwen.  Gewoon helder en clean.

Gerard van den Berg, Manager Bouw en Techniek  //  Hoogvliet Supermarkten

Wij willen een vakkundige, flexibele partner en
houden van korte lijntjes…. - Ruiten Troef dus!

Junis Kinderopvang

Met goed, kundig en secuur persoon is Ruiten Troef al jarenlang zonder klachten, onze schoonmaakpartner.

Ruud Pondman (voorheen directeur)  //  Flynth Adviseurs & Accountants